Kampanie informacyjne

Kampanie informacyjne w zakresie praw i obowiązków doktorantów.

Szkolenia

Szkolenia dla Samorządów Doktoranckich z zakresu prawa o szkolnictwo wyższym i nauce.

Badania

Badania dotyczące potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej.

Aktualności

Rozprawa

Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek: 1)…
lokamb-logo-fin

Rozpoczynamy projekt pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

Celem projektu jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach realizacji zadania publicznego wybrane zostaną osoby, które uzyskują tytuł Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta.…

Rzecznik Prawa Doktoranta

mgr Wojciech Kiełbasiński – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta

Strona została zrealizowana w ramach projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.