Przejdź do treści

Kampanie informacyjne

Kampanie informacyjne w zakresie praw i obowiązków doktorantów.

Szkolenia

Szkolenia dla Samorządów Doktoranckich z zakresu prawa o szkolnictwo wyższym i nauce.

Analiza regulaminów

Analiza regulaminów szkół doktorskich i samorządów doktoranckich

Aktualności

rescue-service-g8fab00fb2_1920

Doctoral candidates and medical coverage

We all know that sometimes something bad can happen with our health. It could be a simple cold, but it could be more serious illness. That is why it is…
hourglass-g017200863_1920

Wymiar przerw wypoczynkowych

Doktorant na gruncie ustawy 2.0 nie będąc ani pracownikiem naukowym ani studentem ma cechy upodabniające do obu z tych grup, choć bardziej do pracownika naukowego. Jednym z podobieństw stosunku pracy…
board-g8e57b35ae_1920

Realizacja przez doktoranta nadmiarowych godzin praktyk

Program kształcenia w szkole doktorskiej może, ale nie musi, przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Co jednak istotne, stosownie do art. 201 ust.…

Czytaj więcej

Rzecznik Prawa Doktoranta

mgr Wojciech Kiełbasiński – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.