Przejdź do treści

O projekcie

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

Celem projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. W ramach zadania publicznego powołano Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należy:

 1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.
 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.
 3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.
 4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów.
 6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

W ramach swoich zadań Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta skupią się w szczególności na następujących kwestiach:

 1. kształcenie doktorantów zagranicznych na polskich uczelniach (działania w języku angielskim);
 2. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
 3. system świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich,
 4. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora;
 5. system wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami;
 6. rekrutacja do szkół doktorskich;
 7. doktoraty wdrożeniowe;
 8. doktoraty w trybie eksternistycznym;
 9. postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym;
 10. prawo autorskie;
 11. kształcenie doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Projekt trwa do 15 grudnia 2021 r.

Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.