Przejdź do treści

Zespół projektowy

Koordynator projektu
mgr Monika Wilanowska

🔹Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego

🔹Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego

🔹II zastępca Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów

🔹Koordynator ds. prawnych w projekcie Pełnoprawni w nauce

🔷Prowadzi szkolenia dotyczące Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, procesu przygotowania wniosków grantowych, praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu doktoranckiego oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim.

🔷Jest laureatką Listu Gratulacyjnego od Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wybitne osiągnięcia samorządowe oraz laureatką konkursu DocUp 2023 Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii Działalność Samorządowa Doktoranta.

🔷Naukowo zajmuje się prawem samorządowym, problematyką praw człowieka oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Jest autorką wielu publikacji i kierownikiem projektu naukowego.

🔷Rozprawę doktorską przygotowuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

🔷Jako Koordynator Projektu odpowiada za weryfikowanie pracy Zespołu Projektowego oraz przygotowanie raportu końcowego. 

Koordynator ds. promocji
mgr inż. Jakub Zielonka

🔹Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

🔹Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Krakowskiej

🔹Członek Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów

🔹Pełnomocnik Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej  ds. organizacji wydarzeń

🔷Zajmuje się opracowywaniem materiałów graficznych oraz promocyjnych dla różnego rodzaju wydarzeń. W swojej jednostce organizuje spotkania i konferencje naukowe dla środowiska akademickiego.

🔷Swoją rozprawę prowadzi z zakresu zastosowania Sztucznej Inteligencji do zagadnień związanych z diagnostyką Maszyn Elektrycznych.

🔷W projekcie sprawuje funkcję koordynatora ds. promocji, który odpowiada za zarządzanie Social Mediami.

„Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II".

Skip to content