Przejdź do treści
slide 1
Image Slide 2
Shadow

Projekt Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Szkoły Doktorskie to nasza przyszłość! –popularyzacja wiedzy o systemie kształcenia doktorantów” ma na celu upowszechnienie w środowisku akademickim wiedzy o Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie odnoszącym się do kształcenia doktorantów.

Potrzeba realizacji projektu wynika z niskiej świadomości prawnej uczestników środowiska akademickiego (studentów, pracowników uczelni wyższych i instytutów badawczych, a także często doktorantów) na temat obecnego systemu kształcenia doktorantów. Niezrozumienie specyfiki Szkół Doktorskich, zasad kształcenia czy też postępowania w sprawie nadania stopnia doktora może przyczynić się do mniejszej efektywności kształcenia w Szkołach Doktorskich, co miałoby również bezpośredni wpływ na rozwój nauki, państwa czy też naturalny proces wymiany kadry akademickiej.Wobec tego aktywności realizowane w okresie trwania projektu będą skierowane do studentów, doktorantów, administracji Szkół Doktorskich, ale również zainteresowanych projektem innych pracowników uczelni wyższych i instytutów badawczych.

Należy przy tym podkreślić, że Wnioskodawcy zależy również na tym, aby poszczególne aktywności podejmowane przez członków zespołu projektowego docierały również do studentów zagranicznych, którzy mogą być zainteresowani kształceniem w polskich Szkołach Doktorskich. Z uwagi na to zadania będą realizowane w języku polskim oraz języku angielskim.

Ponadto dodatkowym celem realizacji projektu będzie również popularyzacja wiedzy na temat osiągnięć zdobywanych przez doktorantów Szkół Doktorskich. Wnioskodawca chce promować naukę, a w tym wypadku badania naukowe prowadzone przez doktorantów Szkół Doktorskich. Te badania mogą bowiem wpływać bezpośrednio na rozwój polskiej nauki czy też szerzej rozwój kraju.

„Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II".

Skip to content