Przejdź do treści

Materiały do pobrania

 1. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. interpretacji art. 209 ust. 1a PSWiN
 2. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie przyczyn skreślenia z listy doktorantów
 3. Odpowiedź MEiN na pismo RPD KRD ws. zatrudniania doktorantów
 4. Opinia Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie możliwości zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej
 5. Opinia prawna w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej
 6. Pismo MEiN w sprawie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców
 7. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) w teorii i praktyce
 8. Postępowanie administracyjne w szkolnictwie wyższym
 9. Postępowanie w sprawie nadania stopnie doktora
 10. Prawo pracy w czasie doktoratu
 11. Education of foreign PhD students in Poland
 12. Procedure the awarding the doctoral degree and system of benefits
 13. Finansowanie projektów naukowych
 14. Doktorat wdrożeniowy
 15. Doktoraty w trybie eksternistycznym
 16. Prawa doktoranta i organy działające przy samorządzie doktorantów i Uczelni do których można zwrócić się o pomoc
 17. Kształcenie doktorantów PAN
 18. Prawo autorskie
 19. Rekrutacja do Szkół Doktorskich
 20. System wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami
 21. Relacje z promotorem
 22. Ubezpieczenia społeczne
 23. System świadczeń dla doktorantów
 24. Prawa i obowiązki doktorantów
 25. Opinia RPD KRD w przedmiocie możliwości zatrudniania doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich
 26. Opinia prawna RPD KRD w przedmiocie dopuszczalności zawieszenia kształcenia w szkole doktorskiej w przypadkach innych niż wskazany w art. 204 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 27. RAPORT Z BADAŃ KRD
 28. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na pytania Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 29. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie procedury uchwalenia regulaminu szkoły doktorskiej
 30. Opinia prawna w praw autorskich do rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego
 31. Opinia prawna KRD w przedmiocie regulacji związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami ws. nadania stopnia doktora
 32. Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”
 33. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 34. Opinia prawna Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie odpłatności za przewód doktorski
 35. Opinia Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie dopuszczalności „zatwierdzania” Indywidualnego Planu Badawczego
 36. Opinia prawna w przedmiocie świadczeń wypłacanych w czasie zawieszenia kształcenia
  w szkole doktorskiej
 37. Opinia prawna w przedmiocie potwierdzania biegłości językowej po ukończeniu szkoły doktorskiej na potrzeby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 38. Zbiór dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w regulaminach szkół doktorskich i samorządów doktorantów