Przejdź do treści

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Rzecznik realizuje zadania przy pomocy Zespołu Prawnego, który jest powoływany przez Zarząd spośród kandydatów, którzy uzyskali akceptację Rzecznika. Przewodniczący Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta jest zastępcą Rzecznika.

Skip to content