Przejdź do treści

Urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej

    Zachęcamy do zapoznania się z opinią Rzecznika Praw Doktoranta KRD w przedmiocie udzielenia urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

    Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym przysługuje, na jego wniosek: 1) urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej, udzielany w terminie uzgodnionym z pracodawcą, w wymiarze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, oraz 2) zwolnienie od pracy na obronę rozprawy doktorskiej. Za okres urlopu oraz zwolnienia od pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. Uprawnienia te wynikają wprost z art. 196 PSWiN.

    Szczegółowe informacje dostępne są w poniższej opinii.

    Skip to content