Przejdź do treści

Raport o rozwoju instytucji Rzecznika Praw Doktoranta KRD

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem o prawie 17-letniej historii rozwoju instytucji Rzecznika Praw Doktoranta KRD. W dokumencie tym znajdziecie Państwo informacje o początkach działalności Rzecznika, osobach pełniących tę funkcję, podobnych instytucjach działających w innych krajach, czy też propozycjach w zakresie rozwoju tego organu.

  Rzecznik Praw Doktoranta to bardzo ważna osoba dla społeczności doktoranckiej. Głównym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest stanie na straży praw doktoranta, badanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

  Funkcję Rzecznika Praw Doktoranta KRD pełnili:

  1. mgr Paweł Pachuta – od 12 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2013 r.
  2. dr Marzena Andrzejewska – od 15 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  3. dr Marcin Dokowicz – od 24 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.
  4. dr Agata Pyrzyńska – od 27 stycznia 2017 r. do 29 lutego 2020 r.
  5. mgr Paweł Sobotko – od 18 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  6. r.pr. Wojciech Kiełbasiński – od lutego 2021 r.

  Wszystkie te osoby w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju tej instytucji. Kolejnym krokiem jest ustawowe umocowanie Rzecznika Praw Doktoranta.

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów proponuje, aby w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 339 po ust. 3 dodano ust. 3a w brzmieniu:

  3a. Przy KRD działa Rzecznik Praw Doktoranta KRD, zwany dalej: „Rzecznikiem”, który stoi na straży praw doktoranta. Tryb powołania i sposób działania Rzecznika określa statut KRD.

  PRZECZYTAJ RAPORT.

  Skip to content