Przejdź do treści

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r..

  W ramach projektu powołanych zostanie 18 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta (1 Ambasador na województwo, w przypadku województw mazowieckiego oraz małopolskiego po 2 Ambasadorów).

  Projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta to odpowiedź na realne potrzeby doktorantów, chcących poszerzać swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków doktorantów. 

  Rolą Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta będzie: 

  1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.

  2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.

  3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich.

  4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.

  5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów.

  6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

  Lokalnym Ambasadorem Praw Doktoranta może zostać osoba, która: 

  1) wyróżnia się wiedzą prawniczą, w szczególności w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 

  2) posiada doświadczenie w zakresie działalności na rzecz społeczności doktoranckiej,

   3) cechuje się sumiennością i zaangażowaniem.

  Lokalni Ambasadorzy przed przystąpieniem do realizacji powierzonych zadań uzyskają niezbędną wiedzę od ekspertów. Wezmą udział w szeregu szkoleń prowadzonych przez praktyków, prawników oraz pracowników sektora szkolnictwa wyższego. Szkolenia dotyczyć będą zagadnień ogólnych (np. postępowanie administracyjne, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak i specjalistycznych (np. przepisy dotyczące doktorantów wdrożeniowych, doktorat a macierzyństwo). 

  Szkolenia przeprowadzone będą stacjonarnie w terminie 10-12 września 2021 roku. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. 

  Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

  Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta po wykonaniu zadań otrzymają wynagrodzenie.

  Rekrutacja trwa do 24.08.2021 r.

  UWAGA! Rekrutacja została przedłużona do 29.08.2021 r.

  Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rzecznik@krd.edu.pl

  Skip to content