Przejdź do treści

Rekrutacja do udziału w projekcie „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0”

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów zaprasza do wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r.

  W ramach projektu powołanych zostanie 7 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta. Projekt Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 3.0 to odpowiedź na potrzeby doktorantów, chcących poszerzać swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków doktorantów w szczególności w zakresie tzw. procedur awansowych.

  Rolą Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta będzie:

  1. reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich;
  2. przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (w szczególności w formie artykułów popularnonaukowych);
  3. przeprowadzenie szkoleń dla społeczności doktoranckiej, w szczególności dla samorządów doktorantów;
  4. zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów oraz innych osób reprezentujących środowisko akademickie poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów;
  5. analiza przepisów wewnętrznych odnoszących się do przewodów doktorskich i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
  6. przygotowanie kampanii informacyjnej dedykowanej doktorantom zagranicznym.

  Lokalnym Ambasadorem Praw Doktoranta może zostać osoba, która:

  1) wyróżnia się wiedzą prawniczą, w szczególności w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce,
  2) posiada doświadczenie w zakresie działalności na rzecz społeczności doktoranckiej,
  3) cechuje się sumiennością i zaangażowaniem.

  Lokalni Ambasadorzy przed przystąpieniem do realizacji powierzonych zadań uzyskają niezbędną wiedzę od ekspertów. Wezmą udział w szeregu szkoleń prowadzonych przez ekspertów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Szkolenia przeprowadzone będą stacjonarnie w terminie 8-10 września 2023 roku w Kowalówce (województwo podkarpackie). Udział w szkoleniach jest obowiązkowy. Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnikom szkoleń. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta po wykonaniu zadań otrzymają wynagrodzenie.

  Rekrutacja trwa od 03.07.2023 r. do 05.08.2023 r.

  Zapraszamy serdecznie do nadsyłania zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rzecznik@krd.edu.pl

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Skip to content