Przejdź do treści

Doktorat wdrożeniowy

  Program Ministerstwa Nauki i Edukacji pod tytułem „Doktorat Wdrożeniowy” jest stworzony dla osób, które jednocześnie chcą zdobywać doświadczenie zawodowe oraz rozwijać się naukowo. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. 

  W roku 2022 zostanie ogłoszona VI edycja programu, osoby zainteresowany już powinny zbierać niezbędne materiały. Jak wynika z komunikatu opublikowanego w dniu 27.04.2021 “SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU SKŁADANYM W RAMACH PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” OD EDYCJI V” Osoba zgłaszająca projekt powinna przedstawić następujące informacje: 

  1. Opis projektu zawierający:  
  2. cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze); (do 1000 znaków) 
  3. naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej); (do 2000 znaków) 
  4. praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki; (do 2000 znaków) 
  5.  koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.). (do 2000 znaków)

  Szczegółowe informacje dotyczące edycji VI zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia konkursu, jednak czerpiąc z wcześniejszych edycji programu możemy zacząć przygotowania już teraz! Program składa się z dwóch modułów:

  1. Doktorat wdrożeniowy I
  2. Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja

  Dla osób prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyber- bezpieczeństwem przeznaczony jest moduł II. Dla osób prowadzących działalność w innym zakresie przeznaczony jest moduł I.

  mgr Grzegorz Witkowski

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content