Przejdź do treści

Zaliczenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej na poczet stażu pracy

  Okres zdobywania wykształcenia co do zasady można zaliczyć do stażu pracy – wynika to z art. 155 Kodeksu pracy.

  Powyższa zasada odpowiednio odnosi się również do zaliczenia do stażu pracy kształcenia w szkole doktorskiej. Zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej, okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

  Jednakże – co w przypadku osoby, która nie ukończyła kształcenia lub nie uzyskała stopnia doktora?

  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wymienia okoliczności, według których ukończenie kształcenia w szkole doktorskiej nie jest konieczne, żeby zaliczyć okres kształcenia w szkole doktorskiej do stażu pracy. Są to:

  1. Rozpoczęcie pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego;
  2. Odgórne zaniechanie dalszego kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie.

  Zaliczenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej ma znaczenie z punktu widzenia uprawnień pracowniczych i ich wymiaru, Mówimy tu o okresie urlopu wypoczynkowego – jego wymiar wynosi: 1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Okres kształcenia w szkole doktorskiej będzie zatem zaliczony do ww. okresów. Jest to także istotne z perspektywy dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, a nawet kwestii uprawnień emerytalnych i rentowych.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117, 1459).

  mgr Malwina A. Tkacz

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Skip to content