Przejdź do treści

Rozpoczynamy projekt pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta”

  Celem projektu jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. W ramach realizacji zadania publicznego wybrane zostaną osoby, które uzyskują tytuł Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta.

  Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należeć będzie: 

  1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich. 

  2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.

  3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich. 

  4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.

  5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów. 

  6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków. 

  W ramach zadania publicznego planuje się wybór 18 Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

  Szczegółowe informacje w zakresie realizacji projektu dostępne będą na stronie internetowej.

  Skip to content