Przejdź do treści

Podstawowe obowiązki doktoranta realizującego kształcenie w Szkołach Doktorskich

  Doktoranci realizujący kształcenie i przygotowujący rozprawy doktorskie w polskich szkołach doktorskich oprócz licznych praw związanych ze posiadanym doktoranta mają również  mają również do wypełnienia pewne obowiązki. 

  Podstawowe z nich zawarte są w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  Zgodnie z ustępem pierwszym artykułu 207 wyżej wymienionej ustawy doktorant ma obowiązek postępować zgodnie z regulaminem szkoły doktorskiej.  Natomiast ustęp drugi też artykułu wskazuje na obowiązek realizacji programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego.

  Ponadto do obowiązków doktoranta należy również złożenie rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym. Dodatkowo doktorant może być zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze do 60 godzin dydaktycznych rocznie, jeżeli taki wymóg przewiduje program kształcenia w szkole doktorskiej.

  Oczywistym jest również, iż każdy doktorant powinien postępować zgodnie z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obowiązujących w jednostce, w której realizuje kształcenie oraz rzetelnie prowadzić badania naukowe będące podstawą przygotowania rozprawy doktorskiej. 

  mgr Karolina Janikowska

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content