O nas – zespół do spraw portalu

>O nas – zespół do spraw portalu
O nas – zespół do spraw portalu 2018-07-13T11:20:20+00:00
ANGELA ANDRZEJEWSKA

Doktorantka i asystent w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Na co dzień zajmuje się badaniami biodegradowalnych tworzyw polimerowych, a w wolnych chwilach działa w samorządzie doktoranckim. W roku 2017 pełni funkcję sekretarza Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

KATARZYNA ARCISZEWSKA

Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem handlowym, w szczególności prawem spółek handlowych. W Zespole Prawnym Rzecznika od czerwca 2017 roku.

BEATA BARAN

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywnie wspiera działalność środowiska doktoranckiego, obecnie pełniąc funkcję Członka Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

PAULINA BIELAWSKA-SROCK

Doktorantka w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; Członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktorantów; redaktor merytoryczny działu prawnego w wydawnictwie specjalistycznym.

PATRYCJA FLORCZUK-KOŁOMYJA

Doktorantka w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie również Kierownik Biura KRD.

ŁUKASZ HNATKOWSKI

Prawnik, członek Zarządu Samorządu Doktorantów UW (2017), członek Komisji Prawno Statutowej Senatu UW (2017), Przewodniczący Samorządu Doktorantów SGH (2016), członek Senackiej Komisji Statutowej SGH i Senackiej Komisji Nauki (2016). Redaktor dokumentu “Raport KRD w sprawie założeń do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” i przewodniczący Zespołu Roboczego KRD ds. Opracowania Założeń Doktoranckich do Ustawy 2.0. Naukowo zajmuje się teorią prawa, logiką prawniczą, finansami behawioralnymi i teorią gier. Zawodowo zajmuje się postępowaniem administracyjnym i nadzorem nad rynkiem finansowym.

MATEUSZ KOWALCZYK

Doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Przewodniczący Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, Pełnomocnik Zarządu ds Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji.

KATARZYNA KRYSZCZUK

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej, doktorantka w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Jej specjalność to badanie dyfuzji za pomocą technik mikroskopii konfokalnej, w szczególności we wnętrzu żywych organizmów. Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów PAN w kadencji 2016/2017 oraz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2017, trener wydawnictwa Elsevier. Miłośniczka wypraw górskich i jazdy na rolkach.

KAMIL MAJEWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WPiA UŚ) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŚ; autor i współautor artykułów, studiów i glos z zakresu problematyki postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego oraz regulacji dotyczących działalności podmiotów rynku finansowego; obecnie zawodowo związany z podmiotami rynku bankowego.

KARINA ŻMUDZIŃSKA

Doktorantka w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta działającego przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Obszary jej zainteresowań naukowych obejmują refleksję polityczną, prawną i ustrojową demokracji. Koncentruje się ona przede wszystkim na problematyce amerykańskiej myśli demokratycznej XXI wieku i twórczości Robert’a Dahl’a. W 2016 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, jak również w 2014 r. ukończyła studia na kierunku zarządzanie, spec. marketing na Wydziale Zarządzania UŁ.  Zawodowo pracownik administracji publicznej. Prywatnie miłośniczka podróży.

MAGDALENA OSIŃSKA-WILIŃSKA

Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prowadzi pracę badawczą w zakresie praw człowieka oraz wolności słowa i wykonywania zawodu adwokata. Zaangażowana społecznie w prace Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta, Fundacji White-Red, Rady Fundacji „Korpus Kadetów RP”, ponieważ ma poczucie misyjności zawodu prawnika i potrzebę pomocy innym. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, studiów podyplomowych “Prawo rosyjskie” Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu, studiów podyplomowych “Podatki i rachunkowość” w KUL w Lublinie oraz studiów podyplomowych “Prawo spółek” w Uniwersytecie Warszawskim. Zapalona golfistka oraz snowboardzistka.

AGATA PYRZYŃSKA

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, współpracownik Centrum Studiów Wyborczych UMK, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów (kadencja 2016) oraz członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2014-2015 członek Komisji Prawnej KRD oraz Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD. Zainteresowania naukowe koncentruje na prawie wyborczym oraz współczesnych problemach szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków doktorantów.

IWONA SULOWSKA

Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz absolwentką studiów na kierunku fizjoterapia tejże uczelni. Aktywnie udziela się w lokalnych oraz ogólnopolskich organizacjach doktoranckich – Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów kadencji 2017, Sekretarz Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich w latach 2014-2017 oraz Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AWF w Krakowie w latach 2015-2017. Obszar jej zainteresowań naukowych to rehabilitacja sportowa oraz odnowa biologiczna.

JOANNA TOMASZEWSKA

Doktorantka Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim, przewodnicząca Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych i aktywna uczestniczka gremiów doktoranckich. Badawczo zainteresowana nienormatywnymi strategiami reprodukcyjnymi, wpływem nowoczesności na praktykowanie tradycji oraz kwestiami cielesności, biowładzy i transhumanizmu. W pracy zawodowej zajmuje się obsługą social media i sprawami wydawniczymi, między innymi indeksacją czasopism naukowych.

HANNA WICZANOWSKA

Doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Do jej zainteresowań naukowych należy problematyka międzynarodowej ochrony praw człowieka, w szczególności w systemie strasburskim. W 2016 roku wyróżniona jako jedna z trzech najlepszych absolwentek uczelni wyższych w Polsce w konkursie “Absolwent Roku 2016” zorganizowanym przez ADZUNA.

ELŻBIETA WYRAZ

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej, dokElżbieta Wyraz – asystent naukowo-dydaktyczny i doktorantka w Instytucie Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Zaangażowana w działalność środowiska doktoranckiego, obecnie pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Obszar badań naukowych obejmuje transport i analizę RAMS.

BARBARA ŻMUDA-FRYDRYCHOWSKA

Doktorantka w Katedrze Etyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sekretarz Zarządu Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Od 2015 roku Przewodnicząca Samorzadu Doktorantów UPJPII w Krakowie.

MENU