Przejdź do treści

Formy wsparcia doktorantów z niepełnosprawnościami

  Podstawową formą wsparcia dla doktorantów uczęszczających do szkoły doktorskiej jest wyższe stypendia doktoranckie. W przypadku osób, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, do ukończenia tych studiów, ale nie dłużej niż do 2023 r. mogą liczyć na (w zależności od sytuacji danego doktoranta) stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogę. 

  W zależności od uczelni formy wsparcia dla doktorantów mogę się różnić, natomiast do najczęściej spotykanych możemy zaliczyć:

  • Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F), np. siłownia, szermierka na wózkach, basen. Zajęcia mogą być organizowane w ramach zaliczenia z W-F, jak również jako dodatkowe zajęcia ruchowe dla doktorantów z niepełnosprawnością,
  • Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością uzyskasz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych lub instytucji pokrewnej,
  • Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
  • Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie jak i inne instytucje uzyskasz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych lub instytucji pokrewnej,
  • Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób nie(do)słyszących,
  • Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych lub instytucji pokrewnej organizują lektoraty z języków obcych w grupach o różnym poziomie zaawansowania, 
  • Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących,
  • Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, kieszonkowy elektroniczny powiększalnik video FarView, system FM Amigo T5/R5 i Domino Pro, komputery przenośne, monitory brajlowskie itp.),
  • Usługa kursu orientacji przestrzennej,
  • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem),
  • Dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk alfabetem Brajla), a także form egzaminów i zaliczeń,
  • Udział w realizowanych projektach prozawodowych,
  • Wsparcie psychologiczne i edukacyjne uzyskasz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych lub instytucji pokrewnej,
  • Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych,
  • Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych.

  mgr Łukasz Stępień

  Lokalny Ambasador Praw Doktoranta

  Artykuł został napisany w ramach projektu pn. „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta” organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

  Skip to content