Tok studiów doktoranckich

>Tok studiów doktoranckich

Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności postanowień dotyczących praw autorskich zawartych w umowie o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich

https://prawadoktoranta.pl/?post_type=avada_faq&p=1102

Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności postanowień dotyczących praw autorskich zawartych w umowie o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich 2019-02-26T18:59:56+01:00