Opinia prawna w przedmiocie zmiany uczelni i zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem konferencji

>Opinia prawna w przedmiocie zmiany uczelni i zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem konferencji