Opinia prawna w przedmiocie zmian zasad przyznawania stypendium doktoranckiego

>Opinia prawna w przedmiocie zmian zasad przyznawania stypendium doktoranckiego