Opinia prawna w przedmiocie zgodności regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z Prawem o szkolnictwie wyższym

>Opinia prawna w przedmiocie zgodności regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z Prawem o szkolnictwie wyższym