Opinia prawna w przedmiocie zaliczenia okresu studiów doktoranckich do okresu pracy po uzyskaniu stopnia doktora

>Opinia prawna w przedmiocie zaliczenia okresu studiów doktoranckich do okresu pracy po uzyskaniu stopnia doktora