Opinia prawna w przedmiocie wynagrodzenia doktoranta za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązkowe praktyki

>Opinia prawna w przedmiocie wynagrodzenia doktoranta za prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym obowiązkowe praktyki