Opinia prawna w przedmiocie wykładni art. 164 ust. 2 w zw. z art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

>Opinia prawna w przedmiocie wykładni art. 164 ust. 2 w zw. z art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym