Opinia prawna w przedmiocie wygaśnięcia stosunku pracy, wyborów do wydziałowej komisji doktorantów i nieuwzględnienia wniosku o dofinansowanie badań

>Opinia prawna w przedmiocie wygaśnięcia stosunku pracy, wyborów do wydziałowej komisji doktorantów i nieuwzględnienia wniosku o dofinansowanie badań