Opinia prawna w przedmiocie środków ochrony prawnej doktoranta ubiegającego się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

>Opinia prawna w przedmiocie środków ochrony prawnej doktoranta ubiegającego się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia