Opinia prawna w przedmiocie uprawnień pracowniczych i emerytalnych w przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich oraz opłat w przypadku ubiegania się o stopień doktora z tzw. wolnej stopy

>Opinia prawna w przedmiocie uprawnień pracowniczych i emerytalnych w przypadku rezygnacji ze studiów doktoranckich oraz opłat w przypadku ubiegania się o stopień doktora z tzw. wolnej stopy