Opinia prawna w przedmiocie sposobu ustalania 30% najlepszych doktorantów uprawnionych do otrzymania tzw. stypendium projakościowego

>Opinia prawna w przedmiocie sposobu ustalania 30% najlepszych doktorantów uprawnionych do otrzymania tzw. stypendium projakościowego