Opinia prawna w przedmiocie publikacji wyników badań naukowych, na podstawie których przygotowano rozprawę doktorską

>Opinia prawna w przedmiocie publikacji wyników badań naukowych, na podstawie których przygotowano rozprawę doktorską