Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta przedłużającego okres studiów doktoranckich

>Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta przedłużającego okres studiów doktoranckich