Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta odbywającego studia doktoranckie z kolejnej dyscypliny

>Opinia prawna w przedmiocie możliwości uzyskania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przez doktoranta odbywającego studia doktoranckie z kolejnej dyscypliny