Opinia prawna w przedmiocie możliwości jednoczesnego otrzymywania stypendium naukowego z NCN oraz stypendium doktoranckiego w jednostce naukowej

>Opinia prawna w przedmiocie możliwości jednoczesnego otrzymywania stypendium naukowego z NCN oraz stypendium doktoranckiego w jednostce naukowej