Opinia prawna w przedmiocie interpretacji pojęcia „środków zewnętrznych” w kontekście finansowania działalności statutowej uczelni

>Opinia prawna w przedmiocie interpretacji pojęcia „środków zewnętrznych” w kontekście finansowania działalności statutowej uczelni