Opinia prawna w przedmiocie interpretacji art. 199 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

>Opinia prawna w przedmiocie interpretacji art. 199 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym