Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności postanowień dotyczących praw autorskich zawartych w umowie o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich

>Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności postanowień dotyczących praw autorskich zawartych w umowie o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz za inne usługi związane z odbywaniem stacjonarnych studiów doktoranckich