Przejdź do treści

Lokalni Ambasadorzy Praw Doktoranta 2021

mgr Dominik Delczyk

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Doktorant w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego WPAE UWr. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, w trakcie których był finalistą XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Europejskiego. Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich, Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałowej Rady Doktorantów WPAE UWr. Członek zespołu prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Zainteresowania badawcze: squeeze-out, reverse squeeze-out, sell-out. Pracuje w jednej z wrocławskich kancelarii radcowskich. Poza językiem polskim biegle posługuje się językami angielskim i hiszpańskim. W czasie wolnym uczy się także języków niemieckiego i tureckiego.

mgr Marcin Dorochowicz

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkunastu publikacji naukowych, tak w Polsce jak za granicą, redaktor naukowy trzech dzieł zbiorowych, referent na wielu konferencjach naukowych. Laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym. W przeszłości Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego i Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego UMK w Toruniu i Przewodniczący Komisji ds. Prawnych tegoż Samorządu, członek Komisji Rektorskiej ds. zmian w regulaminie studiów UMK. Za swoje osiągnięcia wielokrotnie nagradzany stypendiami Ministra, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta i Rektora UMK a także tytułem Najlepszego Studenta UMK w Toruniu. Zainteresowania naukowe skupia wokół prawa konstytucyjnego, zwłaszcza działalności pozakarnej prokuratury, praworządności, a także procedury karnej i administracyjnej.

mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Doktorantka III roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych, aplikantka radcowska I roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Moja praca badawcza prowadzona na potrzeby rozprawy doktorskiej skupia się głównie w obrębie prawa własności przemysłowej, prawa Unii Europejskiej i prawa administracyjnego. W ramach doktoranckiej działalności samorządowej przez drugą kadencję sprawuję funkcję wiceprzewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UMCS, reprezentowałam UMCS w Lubelskim Porozumieniu Doktorantów, a także reprezentuję doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS. Od ponad roku jestem członkiem Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta KRD, gdzie zajmuję się sporządzaniem opinii prawnych w sprawach dotyczących praw doktorantów. Pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta oraz zastępcy Rzecznika Praw Doktoranta. Jako przedstawiciel doktorantów brałam także udział w pracach komisji rekrutacyjnych do Szkół Doktorskich UMCS w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022.

mgr Paweł Pierzyński

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prawnik, absolwent UMK w Toruniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na prawie cywilnym i prawie sportowym. Wieloletni członek zarządu Koła Naukowego Prawa Sportowego „Lex Sportiva”, a jednocześnie jego współzałożyciel. Obecnie odbywa aplikację radcowską w OIRP w Bydgoszczy. Obecnie w swojej praktyce prawniczej zajmuje się prawem energetycznym jako członek zespołu obsługi prawnej spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

mgr Witold Pawelski

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 roku doktorant w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UŁ. Pisze pracę doktorską dotycząca finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pod kierunkiem dr hab. Moniki Boguckiej- Felczak, prof. UŁ. Ponadto wieloletni członek Koła Nauk Prawa Konstytucyjnego oraz Koła Nauk Prawa Finansowego, a także innych organizacji studenckich i doktoranckich działających na Uniwersytecie Łódzkim. Od października 2020 roku członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

mgr Przemysław Mroczkowski

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Prawnik, ekonomista, samorządowiec i społecznik. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie we współpracy z prof. Pawłem Wajdą prowadzi badania nad interesami prywatnym i publicznym w przymusowej restrukturyzacji banków. W latach 2020 – 2021 przewodnicący Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Doktorantów UW. W wolnych chwilach wspina się i chodzi po górach.

mgr Karolina Janikowską

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Skarbnik Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku 2021/2022. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów w roku 2020/2021. Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego dla Doktorantów UM w Lublinie. Obszary zainteresować: prawo własności intelektualnej, alternatywne metody rozwiazywania sporów, prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, bioetyka, biomechanika układu ruchu człowieka.

mgr Malwina Tkacz

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

Malwina Tkacz jest uczestniczką Szkoły Doktorskiej UKSW. W 2020 ukończyła studia na prawnicze i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Warszawskiego Centrum Prawa Brytyjskiego. Podczas studiów odbyła praktyki studenckie w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz pracowała w Klinice Prawa działającej przy UW. W 2019 roku spędziła semestr na studiach na University of Lincoln i otrzymała stypendium w Bibliotece Hong Kierkegaard w St. Olaf College w Minnesocie.  Uzyskała także prestiżowe stypendium University of California, Berkeley. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkołach letnich. Interesuje ją filozofia prawa, egzystencjalizm chrześcijański i prawa człowieka. Jest poetką, komponuje także piosenki.

mgr Marta Sokołowska

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Przygodę z działalnością w interesie studentów zaczęła od Samorządu Studenckiego 7 lat temu, w którym działałam przez całe studia. W tym czasie pomagała przy organizacji projektów, wprowadzaniu zmian do aktów prawnych, aktywnie udzielała się jako członek rad lub komisji uczelnianych, a także pełniła funkcję członka Zarządu Samorządu. Aktualnie w ramach doktoratu przeprowadza badania związane poprawą osiągnięć sportowców z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

mgr Łukasz Stępień

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna oraz Inżynieria Materiałowa. W swojej działalności naukowej opublikował dwa rozdziały w monografii naukowej. Wielokrotny uczestnik konferencji naukowych w takich ośrodkach jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, EUREKA w Krzyżowej. Poza działalnością naukową mocno zaangażowany w działalność Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie zorganizował jako główny koordynator VI Podkarpacki Festiwal KultURalia 2018. Ściśle współpracuje z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie zajmuje się kalibracją oraz analizą systemów pomiarowych. Jest ambasadorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.

mgr Katarzyna Kowalik

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 

Absolwentka kierunku prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku w dyscyplinie nauki prawne. Prelegentka na wielu konferencjach naukowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej. Autorka artykułów naukowych i monografii naukowej. Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku. Sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów.

mgr Paweł Georgiev

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

Pracownik Wydziału Farmaceutycznego Gumed oraz wielokrotny stypendysta projektów realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainteresowania naukowe obejmują badania określające stabilności metaboliczną kandydatów na leki oraz wykorzystanie druków 3D w analizach farmaceutycznych. Od niedawna interesuje się również zanieczyszczeniami w produktach dla dzieci. W wolnych chwilach interesuje się sportem, motoryzacją, podróżami oraz majsterkowaniem.

dr Konrad Graczyk

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2017-2019 zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD.

mgr Grzegorz Zębik

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Magister w dziedzinach prawa oraz administracji. Obydwa kierunki ukończył na Wydziale prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Aktualnie doktorant Szkoły Doktorskiej oraz Członek Instytutu Nauk Prawnych, Prawa Rolnego i Gospodarki przestrzennej w tej samej jednostce. Wiedze z zakresu prawa administracyjnego rozwijał pracując w Urzędzie Miasta Katowice, którą obecnie wykorzystuje jako członek zespołu Rzecznika Praw Doktoranta, oraz Przewodniczący Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Doktoranckiego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowaniami naukowymi jest prawo administracyjne, prawo podatkowe, a także szeroko pojęte prawo rolne.

mgr Grzegorz Witkowski

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Absolwent Ratownictwa Medycznego oraz Zdrowia Publicznego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył również Studia podyplomowe MBA — zarządzanie w ochronie zdrowia i przygotowanie Pedagogiczne. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej UJK w Kielcach w dziedzinie Nauk o Zdrowiu. Główne obszary zainteresowań: rozwój osobisty, komunikacja, zarządzanie jakością w placówkach medycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy ochrony zdrowia. W czasie studiów dużo uwagi poświęcił rozwojowi naukowemu oraz aktywności w strukturach samorządu uczelni. Organizator kilkunastu konferencji naukowych w dziedzinie nauk o zdrowiu oraz zarządzania. Współwydawca monografii naukowych. Współzałożyciel oraz wice prezes Fundacji Biznesu i Nauki. Autor wielu publikacji naukowych, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Autor wielu projektów edukacyjnych oraz rozwojowych. Lider Młodzieży Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Obecnie członek Samorządu Doktorantów UJK. Dewizą którą kieruje się w życiu to skuteczna i efektywna praca. Chętnie przejmuje inicjatywę oraz bierze odpowiedzialność za swoje działania. Łatwo przychodzi mu budowanie relacji oraz nawiązywanie kontaktu z drugą osobą.

dr Anna Strzyżewska

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 otrzymała tytuł doktora w zakresie filozofii, fenomenologii i filozofii współczesnej. W swoich zainteresowaniach skupia się głównie na fenomenologii Edmunda Husserla, teorii poznania oraz filozofii społecznej.

mgr Kamil Frąckowiak

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

W roku 2020/2021 delegat na Sejmik Doktorantów UAM, członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM, doktorant drugiego roku w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zainteresowany fotochemią i fotobiologią, procesami utleniania i redukcji białek, wolnymi rodnikami.

mgr Luiza Łańko

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk Prawnych Członek Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta, Sekretarz Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną ze spółkami prawa handlowego, w szczególności prostą spółką akcyjną. Pasjonatka sztuki, w każdej wolnej chwili pakuje walizkę i odkrywa świat.

Skip to content